Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om Boden 2009


Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten. Den ligger vid Luleälven ca 3,5 mil från dess mynning. Tre årtal har spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. År 1888 öppnades järnvägen Luleå-Gällivare och år 1894 drogs stambanan genom övre Norrland fram till Boden. Bodens fästning kom till år 1901 och Boden fick på så sätt en stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.

Folkmängd 2008-12-31  Invånare 
Män

13 666

Kvinnor

13 869

Totalt

27 535

   
Budget för 2009

 milj./kr

Verksamhetens nettokostnader

1 424,1

Nettoinvesteringar

    113,7

Kommunala skatteintäkter

  1 087,5

Utjämning

  350,2

   
Kommunal utdebitering 2009  
Primärkommun

 22:13

Landstingskommun

 10:40

Summa

 32:53

Begravningsavgift (obligatorisk)

 0,22

Medlemsavgift Svenska kyrkan

 0,90

Summa

 33,65

   
Kommunalråd  
Olle Lindström (m)

 

Kommunchef  
Håkan Hansi  

 

 
Kommunfullmäktige   
Ordförande Åke Eltoft (m)  

49 ledamöter valda för perioden 2007 - 2010

Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

 4

Vänsterpartiet

 7

Moderata Samlingspartiet

 16

Folkpartiet Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Centern 

2

Socialdemokraterna

16

Kristdemokraterna

2

 

Kommunstyrelsen

 

Ordförande Olle Lindström (m)

 

15 ledamöter valda för perioden 2007-2010

 Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

 1

Moderata Samlingspartiet 

 4

Vänsterpartiet 

 2

Centern

 1

Folkpartiet Liberalerna 

 1

Miljöpartiet

 1

Socialdemokraterna

 4

Kristdemokraterna

 1

 

Sport, fritid  
Nordpoolen, antal bad (2008)

ca 184 000

 
Föreningar  
Antal föreningar

ca 300

 

 

Hotell och camping (antal bäddar)  

Hotel Bodensia

 199

Bodens Vandrarhem 

33

Hotell Nivå

66

Hotell Standard

17

Skapa Konferens och hotell

26

Bodens camping,                     400 husvagnsplatser, 100 tältplatser   

80

Storklinten,                              58 husvagnsplatser

28

Kyrkstugorna

115

Sörbyn

48

Valvträsk

24

Lassbygården

12

Korpforsen

14

Valvträskarn

12

Lillåudden/Holm

4/4

Brittas Pensionat, Harads

19

Gestalt Kreativitet Gården

16

 

 

Kongress och samlingslokaler (antal platser)

Platser 

Björknäshallen

 4 500

Sporthallen  

1 490

Travrestaurangen  

700

Folkets Hus                                                         

ca  600

Träffpunkten, Sävast  

500

Sagateatern  

440

Folkets Hus, Gunnarsbyn

220

Björksalen  

411

Samlingslokal, Torpgärdan  

375

Idrottsgården, Vittjärv  

350

Logen, Sörbyn  

330

Edeborg, Harads  

315

Bygdegården, Södra Bredåker  

300

Unbyn  

300

Perbackagården  

150

Odd Fellow  

200

Lärcentrums aula  

185

Forum 

ca 100

Björkens pelarsal  

150

Åskogsgården, Åskogen  

150

Snabelhuset  

100

Bodens soldathem  

130

Druidgården  

90

Kläppgården, Harads  

50

Kunskapen, Skapa Företagsby  

100

Framtiden, Skapa Företagsby  

32

Utmaningen, Skapa Företagsby  

24

Eldsjälen, Skapa Företagsby  

18

Insikten, Skapa Företagsby  

13

Pedagogen, Skapa Företagsby  

6

Lassbygården  

40

Försvarsmuseum

 80

Boden Arena

 10 - 24

Boden Arena restaurang

 100

   
Befolkningsförändringar 2008

 

Folkmängd vid årets slut

27 535

Folkökning

- 303

Födda

242

Döda

348

Födelseöverskott

- 106

Inflyttade från övriga Sverige

 846

Inflyttade från utlandet

317

Inflyttade totalt

 1 163

Utflyttade till övriga Sverige 

1 304

Utflyttade till utlandet

56

Utflyttade totalt

1 360

Flyttnetto Sverige

- 458

Flyttnetto utlandet

 261

Flyttnetto totalt

- 197

 

 

Utbildning läsåret 07/08 (antal elever jan 2009) och
barnomsorg

 Elever

Grundskola inklusive förskoleklass (kommunala 2 715 + friskolor 333)

 3 048

Gymnasieskola

1 111

Särskola (Gr 48 + Gy 30 + Vux 22) 

100

Kommunal musikskola  

482

Vuxenutbildning (Gr 55 + Gy 319 + Sv för invandrare 121)

495

Förskola 1-5 år, antal placerade barn

1 061

Familjedaghem, antal placerade barn

28

Fritidshem, antal placerade barn

 874

 

Förvärvsarbetande i olika näringsgrenar 2006   Nattbef  Dagbef
Jordbruk, skogsbruk och fiske                                                   276  248
Tillverkning och utvinning  891 574
Energi-, vattenförsörjning och avfallshantering    155 93

Byggverksamhet 

1 084 1 043

Handel och kommunikationer  

1 856 1 424
Finansiell verksamhet och företagstjänster  1 359 1 182
Utbildning och forskning (inklusive förskolan)  1 405 1 271
Vård och omsorg  3 153 2 173
Personliga och kulturella tjänster  739 626
Offentlig förvaltning m m  1 846 2 098
Ej specificerad verksamhet  226 232
TOTALT  12 990 10 964
(varav inpendlare till Boden kommun)   1 924
(varav utpendlare från Bodens kommun) 3 950  

 


Genvägen