Senast uppdaterad: 07/10/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om Boden 2010


Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten. Den ligger vid Luleälven ca 3,5 mil från dess mynning. Tre årtal har spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. År 1888 öppnades järnvägen Luleå-Gällivare och år 1894 drogs stambanan genom övre Norrland fram till Boden. Bodens fästning kom till år 1901 och Boden fick på så sätt en stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.

Folkmängd 2009-12-31  Invånare 
Män

13 612

Kvinnor

13 796

Totalt

27 408

   
Budget för 2010

 milj./kr

Verksamhetens nettokostnader

1 387,9

Nettoinvesteringar

    81,5

Kommunala skatteintäkter

  1 032,4

Utjämning

  355,3

   
Kommunal utdebitering 2010  
Primärkommun

 22:13

Landstingskommun

 10:40

Summa

 32:53

Begravningsavgift (obligatorisk)

 0,22

Medlemsavgift Svenska kyrkan

 0,90

Summa

 33,65

   
Kommunalråd  
Olle Lindström (m)

 

Kommunchef  
Håkan Hansi  

 

 
Kommunfullmäktige   
Ordförande Åke Eltoft (m)  

49 ledamöter valda för perioden 2007 - 2010

Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

 4

Vänsterpartiet

 7

Moderata Samlingspartiet

 16

Folkpartiet Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Centern 

2

Socialdemokraterna

16

Kristdemokraterna

2

 

Kommunstyrelsen

 

Ordförande Olle Lindström (m)

 

15 ledamöter valda för perioden 2007-2010

 Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

 1

Moderata Samlingspartiet 

 4

Vänsterpartiet 

 2

Centern

 1

Folkpartiet Liberalerna 

 1

Miljöpartiet

 1

Socialdemokraterna

 4

Kristdemokraterna

 1

 

Sport, fritid  
Nordpoolen, antal bad (2009)

 189 000

 
Föreningar  
Antal föreningar

ca 300

 

 

Hotell och camping (antal bäddar)  

Hotel Bodensia

 199

Bodens Vandrarhem 

33

Hotell Nivå

66

Hotell Standard

17

Skapa Konferens och hotell

26

Bodens camping,                     400 husvagnsplatser, 100 tältplatser   

80

Storklinten,                              58 husvagnsplatser

28

Kyrkstugorna

115

Sörbyn

48

Valvträsk

24

Lassbygården

12

Korpforsen

14

Valvträskarn

12

Lillåudden/Holm

4/4

Brittas Pensionat, Harads

19

Gestalt Kreativitet Gården

16

 

 

Kongress och samlingslokaler (antal platser)

Platser 

Björknäshallen

 4 500

Sporthallen  

1 490

Travrestaurangen  

700

Folkets Hus                                                         

ca  600

Träffpunkten, Sävast  

500

Sagateatern  

440

Folkets Hus, Gunnarsbyn

220

Björksalen  

411

Samlingslokal, Torpgärdan  

375

Idrottsgården, Vittjärv  

350

Logen, Sörbyn  

330

Edeborg, Harads  

315

Bygdegården, Södra Bredåker  

300

Unbyn  

300

Perbackagården  

150

Odd Fellow  

200

Lärcentrums aula  

185

Forum 

ca 100

Björkens pelarsal  

150

Åskogsgården, Åskogen  

150

Snabelhuset  

100

Bodens soldathem  

130

Druidgården  

90

Kläppgården, Harads  

50

Kunskapen, Skapa Företagsby  

100

Framtiden, Skapa Företagsby  

32

Utmaningen, Skapa Företagsby  

24

Eldsjälen, Skapa Företagsby  

18

Insikten, Skapa Företagsby  

13

Pedagogen, Skapa Företagsby  

6

Lassbygården  

40

Försvarsmuseum

 80

Boden Arena

 10 - 24

Boden Arena restaurang

 100

   
Befolkningsförändringar 2009

 

Folkmängd vid årets slut

27 408

Folkökning

- 127

Födda

255

Döda

319

Födelseöverskott

- 64

Inflyttade från övriga Sverige

 784

Inflyttade från utlandet

235

Inflyttade totalt

 1 019

Utflyttade till övriga Sverige 

1 045

Utflyttade till utlandet

37 

Utflyttade totalt

1 082

Flyttnetto Sverige

- 261

Flyttnetto utlandet

 198

Flyttnetto totalt

- 63

 

 

Utbildning läsåret 08/09 (antal elever jan 2010) och
barnomsorg

 Elever

Grundskola inklusive förskoleklass (kommunala 2 557 + friskolor 430)

2 987

Gymnasieskola

1 080

Särskola (Gr 49 + Gy 32 + Vux 17) 

100

Kommunal musikskola  

380 

Vuxenutbildning (Gr 58 + Gy 310 + Sv för invandrare 125)

493

Förskola 1-5 år, antal placerade barn (friskola 143)

1 121

Familjedaghem, antal placerade barn (friskola 18)

46 

Fritidshem, antal placerade barn (friskola 160)

 959

 

Förvärvsarbetande i olika näringsgrenar 2008   Nattbef  Dagbef
Jordbruk, skogsbruk och fiske                                                   261  244
Tillverkning och utvinning  791 497
Energi och miljö 161 120

Byggverksamhet 

1 172 1 127

Handel

1 040 832
Transport 694 563
Hotell och restauranger  228 215
Information och kommunikation 218 91
Kreditinstitut och försäkring 79 58
Fastighetsverksamhet 212 201
Företagstjänster 1 054 917
Civila myndigheter och försvaret    1 806    1 765
Utbildning    1 306    1 177
Vård och omsorg    3 088    2 118
Personliga och kulturella tjänster m.m.       530       452
Okänd bransch       198       205
TOTALT  12 838 10 582
(varav inpendlare till Boden kommun)   1 695
(varav utpendlare från Bodens kommun) 3 951  

Genvägen