Senast uppdaterad: 07/10/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om Boden 2011


Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten. Den ligger vid Luleälven ca 3,5 mil från dess mynning. Tre årtal har spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. År 1888 öppnades järnvägen Luleå-Gällivare och år 1894 drogs stambanan genom övre Norrland fram till Boden. Bodens fästning kom till år 1901 och Boden fick på så sätt en stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.

Folkmängd 2009-12-31  Invånare 
Män

13 674

Kvinnor

13 797

Totalt

27 471

   
Budget för 2011

 milj./kr

Verksamhetens nettokostnader

1 414,0

Nettoinvesteringar

    95,3

Kommunala skatteintäkter

  1 059,7

Utjämning

  359,5

   
Kommunal utdebitering 2010  
Primärkommun

 22:13

Landstingskommun

 10:40

Summa

 32:53

Begravningsavgift (obligatorisk)

 0,22

Medlemsavgift Svenska kyrkan

 0,90

Summa

 33,65

   
Kommunalråd  
Torbjörn Lidberg (s)

 

Bosse Strömbäck (v)
Catarina Ask (mp)
Kommunchef  
Håkan Hansi  

 

 
Kommunfullmäktige   
Ordförande Eivy Blomdahl (s)  

49 ledamöter valda för perioden 2011 - 2014

Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

 2

Vänsterpartiet

 5

Moderata Samlingspartiet

 16

Folkpartiet Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Centern 

1

Socialdemokraterna

21

Kristdemokraterna

1

 

Kommunstyrelsen

 

Ordförande Torbjörn Lidström (s)

 

15 ledamöter valda för perioden 2007-2010

 Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

 1

Moderata Samlingspartiet 

 5

Vänsterpartiet 

 2

Centern

 0

Folkpartiet Liberalerna 

 0

Miljöpartiet

 1

Socialdemokraterna

 5

Kristdemokraterna

 1

 

Sport, fritid  
Nordpoolen, antal bad (2010)

 185 000

 
Föreningar  
Antal föreningar

ca 320

 

 

Hotell och camping (antal bäddar)  

Hotel Bodensia

 199

Bodens Vandrarhem 

33

Hotell Nivå

66

Hotell Standard

17

Skapa Konferens och hotell

26

Bodens camping,                     400 husvagnsplatser, 100 tältplatser   

80

Storklinten,                              58 husvagnsplatser

28

Kyrkstugorna

115

Sörbyn

48

Valvträsk

24

Lassbygården

12

Korpforsen

14

Valvträskarn

12

Lillåudden/Holm

4/4

Brittas Pensionat, Harads

19

Gestalt Kreativitet Gården

16

 

 

Kongress och samlingslokaler (antal platser)

Platser 

Björknäshallen

 4 500

Sporthallen  

1 490

PEAB travet 

200

Folkets Hus                                                         

425

Träffpunkten, Sävast  

500

Sagateatern  

424

Folkets Hus, Gunnarsbyn

220

Björksalen  

411

Samlingslokal, Torpgärdan  

375

Idrottsgården, Vittjärv  

350

Logen, Sörbyn  

330

Edeborg, Harads  

149

Bygdegården, Södra Bredåker  

300

Unbyn  

300

Perbackagården  

150

Odd Fellow  

200

Lärcentrums aula  

185

Forum 

ca 100

Björkens pelarsal  

150

Åskogsgården, Åskogen  

150

Snabelhuset  

100

Bodens soldathem  

130

Druidgården  

90

Kläppgården, Harads  

50

Skapa hotell & konferens

125

Hotell Bodensia

425

Försvarsmuseum

80

Western Farm  

700

Rödbergsfortet

60

Storklinten

60

Lassbygården  

40

Boden Arena restaurang

 100

Boden Arena

 50

Boden Arena restaurang

 100

Restaurang Norrigården 50
Brittas Pensionat 50
Tree Hotel AB 50
Sörbyn Turism & Konferens 70
Befolkningsförändringar 2010

 

Folkmängd vid årets slut

27 471

Folkökning

63

Födda

253

Döda

283

Födelseöverskott

- 30

Inflyttade från övriga Sverige

 860

Inflyttade från utlandet

400

Inflyttade totalt

 1 260

Utflyttade till övriga Sverige 

1 130

Utflyttade till utlandet

36

Utflyttade totalt

1 166

Flyttnetto Sverige

- 270

Flyttnetto utlandet

 364

Flyttnetto totalt

94 

 

 

Utbildning läsåret 09/10 (antal elever jan 2011) och
barnomsorg

 Elever

Grundskola inklusive förskoleklass (kommunala 2 422 + friskolor 547)

2 969

Gymnasieskola

1 046

Särskola (Gr 42 + Gy 30 + Vux 16) 

88 

Kommunal musikskola  

433

Vuxenutbildning (Gr 53 + Gy 329 + Sv för invandrare 130)

512 

Förskola 1-5 år, antal placerade barn (kommunala 999 + enskild  verksamhet 168)

1 167

Familjedaghem, antal placerade barn (kommunala 34 + enskild verksamhet 26)

60

Fritidshem, antal placerade barn (kommunala 798 + enskild verksamhet 182)

 980

 

Förvärvsarbetande i olika näringsgrenar 2009                         Nattbef  Dagbef
Jordbruk, skogsbruk och fiske                                                   261  238
Tillverkning och utvinning  711 425
Energi och miljö 170 124

Byggverksamhet 

1 146 1 104

Handel

979 769
Transport 663 542
Hotell och restauranger  257 242
Information och kommunikation 209 86
Kreditinstitut och försäkring 72 46
Fastighetsverksamhet 200 193
Företagstjänster 1 069 968
Civila myndigheter och försvaret    1 798    1 723
Utbildning    1 187    1 066
Vård och omsorg    2 985    2 074
Personliga och kulturella tjänster m.m.       538       443
Okänd bransch       145       143
TOTALT  12 390 10 186
(varav inpendlare till Boden kommun)   1 683
(varav utpendlare från Bodens kommun) 3 887  

Genvägen