Senast uppdaterad: 07/10/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om Boden 2012


Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten. Den ligger vid Luleälven ca 3,5 mil från dess mynning. Tre årtal har spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. År 1888 öppnades järnvägen Luleå-Gällivare och år 1894 drogs stambanan genom övre Norrland fram till Boden. Bodens fästning kom till år 1901 och Boden fick på så sätt en stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.

Folkmängd 2011-12-31 Invånare
Män

13 845

Kvinnor

13 798

Totalt

27 643

Budget för 2012

milj./kr

Verksamhetens nettokostnader

1 476,6

Nettoinvesteringar

115,5 

Kommunala skatteintäkter

1 111,6

Utjämning

376,7 

Kommunal utdebitering 2012
Primärkommun

22:13

Landstingskommun

10:40

Summa

32:53

Begravningsavgift (obligatorisk)

0,22

Medlemsavgift Svenska kyrkan

0,90

Summa

33,65

Kommunalråd
Torbjörn Lidberg (s)

 

Bosse Strömbäck (v)
Kommunchef
Håkan Hansi

 

Kommunfullmäktige
Ordförande Eivy Blomdahl (s)

49 ledamöter valda för perioden 2011 - 2014

Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

2

Vänsterpartiet

5

Moderata Samlingspartiet

16

Folkpartiet Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Centern

1

Socialdemokraterna

21

Kristdemokraterna

1

Sverigedemokraterna

Kommunstyrelsen

 

Ordförande Torbjörn Lidberg (s)

 

15 ledamöter valda för perioden 2011-2014

Mandat

Norrbottens Sjukvårdsparti

Moderata Samlingspartiet

Vänsterpartiet

2

Centern

0

Folkpartiet Liberalerna

0

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Kristdemokraterna

1

 

Sport, fritid
Nordpoolen, antal bad (2011)

175 000

Föreningar
Antal föreningar

ca 330

 

Hotell och camping (antal bäddar)

Hotel Bodensia

199

Bodens Vandrarhem

33

Hotell Nivå

66

Hotell Standard

17

Skapa Konferens och hotell

26

Bodens camping, 400 husvagnsplatser, 100 tältplatser

80

Storklinten, 58 husvagnsplatser

28

Kyrkstugorna

115

Sörbyn

48

Valvträsk

24

Lassbygården

12

Korpforsen

14

Valvträskarn

12

Lillåudden/Holm

4/4

Brittas Pensionat, Harads

19

Gestalt Kreativitet Gården

16

 

Kongress och samlingslokaler (antal platser)

Platser

Björknäshallen

4 500

Sporthallen

1 490

PEAB travet

200

Folkets Hus

425

Träffpunkten, Sävast

500

Sagateatern

424

Folkets Hus, Gunnarsbyn

220

Björksalen

411

Samlingslokal, Torpgärdan

375

Idrottsgården, Vittjärv

350

Logen, Sörbyn

330

Edeborg, Harads

149

Bygdegården, Södra Bredåker

300

Unbyn

300

Perbackagården

150

Odd Fellow

200

Lärcentrums aula

185

Forum

ca 100

Björkens pelarsal

150

Åskogsgården, Åskogen

150

Snabelhuset

100

Bodens soldathem

130

Druidgården

90

Kläppgården, Harads

50

Skapa hotell & konferens

125

Hotell Bodensia

425

Försvarsmuseum

80

Western Farm

700

Rödbergsfortet

60

Storklinten

60

Lassbygården

40

Boden Arena

50

Försvarsmuseum 80
Boden Arena restaurang

100

Restaurang Norrigården 50
Brittas Pensionat 50
Tree Hotel AB 50
Sörbyn Turism & Konferens 70
Boden Bed & Breakfast 25
Harads camping 15
Peetgården 12
Befolkningsförändringar 2011

 

Folkmängd vid årets slut

27 643

Folkökning

172 

Födda

251

Döda

304 

Födelseöverskott

- 53

Inflyttade från övriga Sverige

997 

Inflyttade från utlandet

438

Inflyttade totalt

1 435

Utflyttade till övriga Sverige

1 158

Utflyttade till utlandet

59 

Utflyttade totalt

1 217

Flyttnetto Sverige

- 161

Flyttnetto utlandet

379 

Flyttnetto totalt

218 

 

Utbildning läsåret 10/11 (antal elever jan 2012) och
barnomsorg

Elever

Grundskola inklusive förskoleklass (kommunala 2 413 + friskolor 576)

2 989

Gymnasieskola

945 

Särskola (Gr 35 + Gy 25 + Vux 14)

74 

Kommunal musikskola

474

Vuxenutbildning (Gr 63 + Gy 343 + Sv för invandrare 146)

552

Förskola 1-5 år, antal placerade barn (kommunala 987 + enskild verksamhet 196)

1 183

Familjedaghem, antal placerade barn (kommunala 36 + enskild verksamhet 18)

54

Fritidshem, antal placerade barn (kommunala 787 + enskild verksamhet 189)

976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärvsarbetande i olika näringsgrenar 2010 Nattbef Dagbef
Jordbruk, skogsbruk och fiske                                                                   279 253
Tillverkning och utvinning 727 413
Energi och miljö 173 125

Byggverksamhet

1 283 1 298

Handel

997 803
Transport 695 603
Hotell och restauranger 250 234
Information och kommunikation 200 54
Kreditinstitut och försäkring 73 42
Fastighetsverksamhet 174 166
Företagstjänster 1 141 887
Civila myndigheter och försvaret 1 846 2 074
Utbildning 1 095 985
Vård och omsorg 3 056 2 143
Personliga och kulturella tjänster m.m. 531 454
Okänd bransch 144 149
TOTALT 12 664 10 683
(varav inpendlare till Boden kommun) 1 939
(varav utpendlare från Bodens kommun) 3 920

Genvägen