Senast uppdaterad: 05/16/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bredband


 

Bredband via fiber Bodens kommun

Vi upphandlar fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden

Jordbruksverket har tidigare beviljat Bodens kommun stöd till den fortsatta utbyggnaden av fiberbredband i byarna. Tanken med upphandlingen är att göra utbyggnaden tillsammans med någon av de aktörer som idag bygger bredband i Boden och övriga delar av landet.

På så sätt hoppas vi kunna erbjuda anslutningar till så lågt pris som möjligt. Målsättningen är att kunna påbörja utbyggnaderna under senare delen av 2018.

Upphandlingen omfattar inte byar där företag redan beslutat att bygga ut.

Våra tidigare utbyggnader

Vi har under ett antal år byggt bredband i flera av kommunens byar. Utbyggnaderna har skett i samverkan med byborna och med stödmedel från Jordbruksverket. Totalt har 919 fastigheter anslutits till fibernät med tillgång till ett öppet tjänsteutbud med bland annat bredband, TV och telefoni. Näten är byggda med den senaste tekniken och klarar idag hastigheter upp till 1000 Mb/s.

Utbyggda byar

Gunnarsbyn, Harads, Lassbyn, Unbyn, Överstbyn, Brännberg, Norra Bredåker, Skogså, Sundsnäs, Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Bodträskfors, Inbyn, Svartbäcken och Åskogen.

Övriga utbyggnader

Under senaste tiden har vi även märkt att flera leverantörer visat intresse för att bygga bredband på landsbygden i Boden, i princip har boende i alla byar fått en förfrågan om intresse för en anslutning. I dagsläget har vi ingen information om vilka byar som leverantörerna beslutar att bygga ut.


Kontaktinformation


IT-chef
Telefon: 0921-622 81
E-post: per.olsson@boden.se
Kontakt: Per Olsson

Genvägen