Senast uppdaterad: 09/01/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Arbetsuppgifter kansli och informationskontor


Kansli och informationskontor

 

Allmänna val och valnämnden

Begravningsombud

Boden Bild

En tidning som skickas till hushåll i Boden och vissa institutioner och företag. I Boden Bild kan du läsa om kommunala angelägenheter och få information från kommunen. Tidningen kommer ut i februari, juni och oktober varje år. Upplagan är 15 000 exemplar. Tidningen ges ut av Kansli och informationskontoret. Redaktör är kommunikatör Therese Hedman. Adress: Boden Bild, Kansli och informationskontoret, 961 86 Boden. Telefon 0921-621 36, fax 0921- 140 72, e-post: therese.hedman@boden.se
Läs Boden Bild här.

Borgerlig vigsel

Den som inte vill viga sig kyrkligt kan beställa tid på Kansli och informationskontoret för en borgerlig vigsel. Tidsbeställning eller ytterligare information om borgerlig vigsel eller registrering av partnerskap lämnas av Lotta Nyström, Kansli och informationskontoret tel 0921-623 57.

Budgetrådgivning

Hos Konsument Boden får du hjälp att göra upp din budget och att föra kassabok. Broschyrer om hushållsekonomi och budget får du kostnadsfritt, all övrig rådgivning är också kostnadsfri.
Anna Nilsson är kommunens budget- och skuldrådgivare. Du når henne på tel 0921-629 29.

Fotoarkiv

Bodens kommun har ett stort fotoarkiv. Kommunarkivarien på Kansli och informationskontoret ansvarar för svart-vita bilder från sekelskiftet och fram till ca 1960. På Kansli och informationskontoret finns också ett arkiv med moderna diabilder från perioden 1985 och framåt.

Grafisk profil

Det är viktigt att kommunen syns på ett snyggt och konsekvent sätt. Det är en del av vår image. Inom det grafiska området omfattar det allt från ett enkelt visitkort till Internet och intranät. Den grafiska profilen har utarbetats av Kansli och informationskontoret. 

Informationsfolder Bodens kommun

Kommunarkiv

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Det innebär att alla handlingar inom kommunen vilka skall förvaras ständigt överlämnas till kansli och informationskontoret för arkivering i centralarkivet. Dessförinnan har handlingarna förvarats hos respektive facknämnd under ett antal år. Vidare är kommunarkivarien konsult åt övriga nämnder/förvaltningar i arkivfrågor.
Telefon till kommunarkivarien Ginger Bromfalk 0921-621 20, e-post adress: kommunarkivet@boden.se

Kommunens huvuddiarium

Kommunens tryckeri

Tryckeriet finns i stadshusets B-byggnad på plan 2. Vi gör jobb åt kommunens förvaltningar och kommunknutna verksamheter. Telefon till tryckeriet är 0921-621 19.

Kommunfullmäktiges kansli

Kommunstyrelsens kansli

Kommunväxlar

Stadshusets växel är av typ Avaya CS 1000 E. Här finns hänvisningsdatorsystemet Aastra CMG som möjliggör utsändning av telefonmeddelanden med e-post, fax, minicall text och GSM text. Vill du veta mer kan du tala med Nils Sundberg 0921-621 00
nils.sundberg@boden.se

Konsumentvägledning

Hos Konsument Boden får du hjälp före köp av varor och tjänster. Bland annat finns Konsumentverkets alla tester här. Du får information om konsumentlagarna, vad som gäller när du handlar i affärer samt hjälp och råd vid tvister med näringsidkare. All rådgivning är kostnadsfri. Carina Gabrielsson är vår konsumentvägledare och nås på tel 0921-621 03.

Marknadsföring

På informationskontoret hittar du det mesta av marknadsföringsmaterial. Det finns broschyrer, videofilmer, diabilder och du kan också få hjälp med statistikuppgifter om Boden. Du kan beställa material hos nils.sundberg@boden.se

Mediekontakter

Skuldsanering

Hos Konsument Boden får du information om vad som gäller vid skuldsanering.

Skuldsanering sker i flera steg och första steget är hos Konsument Boden. Här får du hjälp med alla dina papper inför ansökan om skuldsanering. All hjälp är kostnadsfri. 
Anna Nilsson är vår budget- och skuldrådgivare och nås på tel 0921-629 29.

Språkboken��ppnas i nytt f��nster

Telekommunikationer

Kansli och informationskontoret svarar för huvuddelen av kommunens telekommunikationer. Kommunväxeln har idag ca 1 400 anknytningar. Det finns också IP-telefoni från Avaya. Kommunen har även  regler för fast telefoni och mobiltelefoni.

Utskänkningstillstånd för alkohol

Vänortsfrågor


Genvägen