Senast uppdaterad: 04/08/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Samhällsbyggnadskontor


Samhällsbyggnadskontorets uppdrag är tillsyn, rådgivning och kontroll inom miljö-, bygg, livsmedel- och hälsoskyddsområdet. Vi ska tillgodose mark- och planeringsbehov från näringsliv, enskilda och kommun genom en framåtsyftande fysisk planering, hög mark- och planberedskap och effektiv handläggning.

Kontakta oss via e-post på samhällsbyggnadskontoret (sbk@boden.se)
Telefon: 0921-621 58 byggexpeditionen
Telefon: 0921-622 56 miljö och livsmedelsexpeditionen

Läs mer om våran verksamhet via denna länk��ppnas i nytt f��nster


Genvägen