Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kontakta samhällsbyggnadskontoret


Vi jobbar för en bra byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Vi gör det genom information, rådgivning och planering på olika sätt och genom att bevaka att alla följer lagarna inom dessa områden.

Kontaktuppgifter:

E-postadress: sbk@boden.se 
Tel 0921 - 62000 (vx)
Besöksadress: Stadshuset, Kyrkgatan 24, Plan 5 och 6 i A-huset
Postadress: Bodens kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 961 86 Boden 

Lars Andersson
Samhällsbyggnadschef
lars.andersson@boden.se
0921-621 43

 

 

Personal på samhällsbyggnadskontoret

Samhällsplanering, översiktsplan, vindbruksplanSamhällsplanering, översiktsplan, vindbruksplan

Expedition

Namn

Arbetsuppgifter

Telefon

Inger Nilsson Registrering, fakturering, OVK m.m. 0921-620 98
Therese Westman Registrering, fakturering m.m. 0921-622 56
Carola Fridh Registering, hemsidan, miljö- och byggnämnden m.m. 0921-629 67

Bygglov, bygganmälan, rivningslov etc

Namn

Arbetsuppgifter

Telefon

Anders  Pettersson Processledare, bygglov, rivningslov, bygganmälan 0921-621 67
Göran Hedberg Bygglov, rivningslov, bygganmälan, energirådgivning 0921-621 60
Ola Enoksson Bygglov, rivningslov, bygganmälan 0921-621 65
Lars Wiklund Bygglov, rivningslov, bygganmälan 0921-624 69
Peter Nordmark Bygglov, rivningslov, bygganmälan, energirådgivning 0921-621 61

Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och alkohol

Namn

Arbetsuppgifter

Telefon

Åsa Röshagen Badvattenprover, strandbad 0921-625 59
Jonatan Rova Enskilda avlopp, täkter 0921-622 98
Stig Johansson Värmepumpar, miljöfarliga verksamheter 0921-622 57
Ann-Marie Alakangas Värmepumpar, miljöfarliga verksamheter 0921-621 54
Sandra Karlsson Enskilda avloppsanläggningar, nedskräpning 0921-622 55
Elin Strid Radoninventering, uppehåll avfallshämtning, nedskräpning 0921-624 27
Malin Svensson Förorenade områden, nedskräpningar, täkter 0921-627 35
Joakim Söderström Bensinstationer, jordbruk, verkstäder, åkerier 0921-629 92
Jonas Dahlqvist Hälsoskydd, störande inomhusmiljö, buller  0921-622 54
Emma Lindström Livsmedelstillsyn, dricksvatten 0921-621 56
Carl-Göran Olofsson Livsmedelstillsyn 0921-622 78
Niclas Granström, vikarie Livsmedelstillsyn, tobak- och receptfria läkemedel 070-218 85 86
Lillian Jansson Serveringstillstånd, alkoholservering  0921-62102

Samhällsplanering, mark, exploatering

Namn

Arbetsuppgifter

Telefon

Cecilia Kvibacke Processledare, Mark, tomter, exploatering, ras och skred 0921-627 06
Glenn Nylander Arrenden, tomträtter, lediga tomter, kommunens mark 0921-629 68
Anneli Åkerman Arrenden, tomträtter, lediga tomter, kommunens mark 0921-621 52
Sofia Bergvall Samhällsplanering 0921-621 63
Emma Lundqvist Samhällsplanering, vindbruksplan, översiktplan 0921-624 14
Malin Brunström (f.ledig) Detaljplaner 0921-622 83
Ida Ahlbäck, vikarie Detaljplaner 0921-622 83
Annika Tornberg Detaljplaner 0921-629 05
Monica Karlsson Planhandläggning, fastighetsförteckningar, planavtal 0921-621 64
Sara Chlot Miljöhandläggare 0921-629 94
Kerstin Chley Trafikplanerare 0921-621 81
Angelica Lundén Tillfällig arkivassistent

GIS/MBK, kartor

Namn

Arbetsuppgifter

Telefon

Staffan Eriksson Processledare, befolkningsstatistik, GIS webb 0921-626 06
Robert Johansson GIS, kartor 0921-782 17
Sture Bergman Adresser, lägenhetsnummer, kartor 0921-620 10
Hanna Linder Mätningar, utstakningar 0921-623 73

Genvägen