Senast uppdaterad: 12/06/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ekonomikontor inklusive upphandlingsenhet


Välkommen till ekonomikontoret

Vi på ekonomikontoret arbetar med övergripande ekonomi- och upphandlingsfrågor samt med ledning och strategisk styrning. Vår uppgift är att verka för en god ekonomisk hushållning så att kommunens resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

I vårt arbete ingår att

  • biträda kommunstyrelsen när det gäller ledning, samordning och att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet
  • ge kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och kommunens bolag/stiftelse service och konsultstöd.

Vi arbetar bland annat med

  • avtal och upphandlingar
  • bokföring, fakturahantering samt debitering och kravverksamhet
  • information och utbildning
  • placering av likvida medel, upplåning, leasing, utlåning samt borgen
  • strategisk plan och budget, bokslut och årsredovisning samt uppföljningar
  • utredningar och projektledning
  • utveckling och effektivisering av administrativa rutiner

Ekonomichef: Lena Lundberg
tel 0921-622 63
e-post ekonomikontor@boden.se
e-post upphandling@boden.se

Fler medarbetare finner du genom att i personalkatalogen  Öppnas i nytt fönster söka anställd via arbetsplats. 

Om ni vill besöka oss finns vi i Stadshus A, plan 3


Genvägen