Senast uppdaterad: 02/15/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Personalkontoret


Vi arbetar med övergripande personalstrategiska frågor och lyder under kommunstyrelsen. Vår uppgift är att främja den kommunala verksamhetens effektivitet, kvalitet och service genom att bl.a.

  • Trygga kommunens kompetensförsörjning
  • Verka för en god arbetsmiljö
  • Utveckla kommunens personal- och lönepolitik
  • Se till att kvinnor och män samt personer med olika etnisk tillhörighet ska ha likvärdiga anställnings- och utvecklingsmöjligheter
  • Underhålla, utveckla och effektivisera löneadministrationen
  • Bedriva kommungemensam ledarutveckling i syfte att stärka och stödja kommunens ledarskap

Vi har tre olika roller:

  • Den strategiska rollen innebär att vi arbetar med policy- och personalpolitiska frågor på uppdrag av kommunledningen. Vi svarar för att kommunen har en gemensam personal- och lönepolitik och följer upp hur de hanteras i verksamheten.
  • Den konsultativa rollen innebär att lämna kvalificerat stöd till chefer gällande t.ex. lönefrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rehabilitering och organisationsfrågor.
  • Servicerollen, innebär att svara för uppgifter som samordnas för alla förvaltningar t ex gemensam chefsutveckling, lönehandläggning, pensions- och försäkringsfrågor.

Genvägen