Senast uppdaterad: 12/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Viktiga regler om du förvaltar egendom


En ställföreträdare har i normalfallet endast rätt att disponera ett av huvudmannens konton, ett transaktionskonto. Huvudmannens övriga banktillgodohavanden får endast disponeras med tillstånd från överförmyndarnämnden. Detta brukar kallas överförmyndarspärr.

På transaktionskontot sätts huvudmannens inkomst in och de utgifter som ställföreträdare ansvarar för betalas från detta konto. Det ska inte finnas mer än ca 22 000 kr på transaktionskontot efter att månadens räkningar är betalda. Ställföreträdaren ansvarar för att föra över överskjutande tillgångar till ett överförmyndarspärrat konto. Ordna det så att inte huvudmannen själv eller andra använder transaktionskontot som du sköter om.

Om huvudmannen själv eller med hjälp av personal kan hantera ett bankkonto för uttag och inköp ordnas ett annat konto dit du kan föra över pengar. Räkenskaper och verifikat ska hållas i god ordning för att kunna lämnas in till överförmyndarnämnden på begäran.

Det är inte tillåtet för en ställföreträdare att sammanblanda huvudmannens ekonomi med andra tillgångar som man sköter om. Det betyder att man inte får sköta huvudmannens ekonomi via sina egna bankkonton.

Gåvor

Ställföreträdare kan och får aldrig ge bort huvudmannens egendom med visst undantag för personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarnämndens samtycke. Det generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom. Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt att den gode mannen mottar gåvor av den enskilde.


Genvägen