Senast uppdaterad: 05/22/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tomträtt


Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den. Ägaren, oftast en kommun, upplåter fastigheten under lång, obestämd tid.

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt, du har obegränsad rätt att överlåta tomträtten till någon annan eller att pantsätta den.

Tomträttsavgäld/avgift får du betala varje år. Den är avdragsgill på samma sätt som ränteutgifter.

Alla med tomträtt i Boden kan friköpa sin tomt för att slippa den årliga avgiften. Friköpspriset är 60% av marktaxeringsvärdet.

Tomträttshavaren betalar kommunal fastighetsavgift/skatt eller statlig fastighetsskatt för en tomträtt med småhus enligt samma regler som den som själv äger sin småhusfastighet.Vill du veta mer?

För information om tomträtt, avtal eller avgifter så kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret
Monica Karlsson
0921-621 64
monica.karlsson@boden.se


Genvägen