Senast uppdaterad: 06/01/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2018-06-11 kl 14.00 och fullmäktige 2018-06-18 kl 09.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Motion från Hendrik Andersson (L) Inför administrativ avgift för överklagan av bygglov
 5. Återrapportering av uppdrag. Uppföljning av införandet av medborgarservice
 6. Medborgarförslag. Bygg ett utegym på Kvarnängen/Kyrkkläppen
 7. Medborgarförslag. Öppna centralt inernet-café
 8. Återrapportering av uppdrag. Införande av rätten till heltid för alla
 9. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare under mandatperioden 2019-2022
 10. Justering av plan- och bygglovstaxan
 11. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Sävast 17:4, Hornsdal
 12. Antagande av detaljplan för del av Heden 6:99, Trångfors
 13. Antagande av detaljplan för Dahlian 1 och 2 samt del av Boden 56:39
 14. Förvärv av bolag från Region Norrbotten
 15. Ombildande av Garnisfastigheter AB till Bodens Näringslivsfastigheter AB
 16. Kommunal borgen för Garnisfastigheter AB som är under namnändring till Boden Näringsfastigheter AB
 17. Uppdrag att planera nytt korttidsboende
 18. Nytt aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB
 19. Verksamhetsområde kommunalt vatten och avlopp Storklinten
 20. Tilläggsbudget 2018 för BEA-anställda på tekniska förvaltningen
 21. Återrapportering av uppdrag. Redovisning av arbetet med förorenade områden
 22. Förslag på Trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten
 23. Strategisk plan och skattesats
 24. Återremiss. Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på Björknäsgymnasiet i Boden
 25. Kommunala val
 26. Nya motioner
 27. Nya medborgarförslag
 28. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Teckningsrätt för personuppgiftsbiträdesavtal
 2. Antagande av Instruktion för kommunchefen
 3. Fastställande av skötselprogram för tätortsnära skog - del av skogsbruksplanen 2013-2024
 4. Riktlinjer för lekplatser
 5. Tekniska förvaltningens delårsrapport januari-april 2018
 6. Medborgarförslag. lämna nya kompostpåsar vid tömning
 7. Utvärdering av Tillgänglighetspolicy 2013-2017
 8. Antagande av Riktlinjer - Ersättning för resor och deltagande i aktiviteter för ungdomar och unga vuxna inom arbetsmarknadsförvaltningen
 9. Antagande av Riktlinjer för arbetsintegrerade sociala företag
 10. Bodens Hockeyförening och Arbetarnas Bildningsförbund Norr med ansökningar om Integrationsmedel
 11. Förlängning av avtal för servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn
 12. BD Pop och Filmpool Nord med ansökan om medfinansiering av projektet Musikvideoproduktion i Norrbotten
 13. Unbyns byamän med ansökan om medfinansiering av projektet Ångbåtsbrygga
 14. Förvärv av fastigheten Bredåker 3:8 (Rågraven)

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen