Senast uppdaterad: 11/22/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Uppvaktning avgående förtroendevalda


Kommunfullmäktige tog 2007-06-18, § 122, beslut om bestämmelser gällande uppvaktning av förtroendevald vid avgång från uppdrag i kommunfullmäktige, samt revisorer.


§1
Förtroendevald, som under upp till och med tre mandatperioden, för närvarande 12 år, varit ledamot och/eller ersättare får blommor.

§2
Förtroendevald, som under tre till sex mandatperioder, för närvarande mer än 12 år och högst 24 år, varit ledamot och/eller ersättare, får blommor samt gåva. Värdet får vara högst 5 % av prisbasbeloppet inklusive moms men exklusive gravyr. 

§3
Förtroendevald, som under mer än sex mandatperioder, för närvarande mer än 24 år, varit ledamot och/eller ersättare får blommor samt en guldklocka med gravyr alternativt ett konstverk av en Bodenkonstnär. Värdet får vara högst 10 % av basbeloppet inklusive moms med exklusive gravyr.

§4
Uppvaktning av de förtroendevalda som avgått under mandatperioden görs i december sista året under mandatperioden.

§5
Förtroendevald, som under olika perioder varit ledamot och/eller ersättare i får vid avtackning sammanräkna dessa perioder.

§6
Förtroendevald som vill avsäga sig sin uppvaktning, meddelar det när inbjudan till avtackning skickas ut.


Genvägen