Senast uppdaterad: 04/11/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunrevisionen


Revisionen i Bodens kommun består av 9 ledamöter, men i dagsläget är en plats vakant. Vi är förtroendevalda revisorer och utses av kommunfullmäktige. I vår roll är vi politiskt obundna, vilket ställer höga krav på oberoende och integritet.

Resultatet av vårt arbete dokumenteras i revisionsrapporter och skrivelser till berörda styrelser och nämnder. I menyn till vänster kan du läsa våra rapporter som gjorts under några år. Här hittar du vår revisionsplan för innevarande årÖppnas i nytt fönster.

I slutet av verksamhetsåret lämnar vi en sammanfattande bedömning i revisionsberättelsen. I den uttalar vi oss om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder.

Som stöd för vårt arbete har vi sakkunniga från PwC, Luleå  Öppnas i nytt fönster

Vill du skicka brev till oss är adressen:
Revisionen
Bodens kommun
961 86 Boden

Du kan också ta kontakt direkt med någon av oss förtroendevalda.


Genvägen