Senast uppdaterad: 10/24/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Politiker i Kommunstyrelsen 2015-2018


Kommunalråd

Inge Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande
Catarina Ask (MP), vice ordförande
Kenneth Backgård, vice ordförande


Övriga ledamöter

Olle Lindström (M)         
Anna-Karin Nylund (S)
Daniel Rönnbäck (M)
Lena Goldkuhl (S)
Kurt Pettersson (S)
Rigmor Åström (M)
Lili-Marie Lundström (C)
Michael Engström (S)
Bosse Strömbäck (V)
Robert Lund (SD)
Hendrik Andersson (L)
Bernt Drugge (SD)


Ersättare

Eva Westlund (S)
Glenn Blom (S)
Sonia Harr (S)
Anders Sundström (NS)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Lars Karlsson (L)
Anders Pettersson (KD)
Maria von Schantz (M)
Daniel Rönnbäck (M)
Göran Ahlman (M)
Simon Åslund Johansson (M)
Egon Palo (M)
Niclas Ståhl (M)
Rasmus Joneland (V)
Arne Gustafsson (SD)


Genvägen