Senast uppdaterad: 07/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Medborgarförslag


Alla som är folkbokförda i Boden kan lämna förslag till kommunfullmäktige. Även barn och ungdomar under 18 år har förslagsrätt.  Läs mer om medborgarförslag längre ned.


Du kan även välja att lämna en synpunkt.
Har du ett förslag, beröm eller ett klagomål av enklare sort kan du istället för ett medborgarförslag lämna in en "Synpunkt" till kommunen. Där kan du vara anonym om du vill. Synpunkten går till berörd förvaltning och du får svar från en tjänsteman istället för att förslaget ska behandlas i den politiska, ibland långdragna, processen. Via denna länk kan du lämna din Synpunkt  Öppnas i nytt fönster.

 Lämna ett medborgarföslag 

Hämta blankett för medborgarförslag i PDF-format här  Öppnas i nytt fönster. Du kan välja att skriva i blanketten direkt i datorn eller skriva ut den och fylla i för hand. Förslaget måste vara undertecknat. Får du problem med att få upp blanketten kan det bero på att du har en äldre version av Acrobat Reader. Här hämtar du hem den senaste versionen gratis Öppnas i nytt fönster

Skicka in ditt förslag till Bodens kommun, Kommunledningsförvaltningen, 961 86 Boden.

Följande regler gäller för att väcka medborgarförslag:

  • Man ska vara folkbokförd i Boden.
  • Förslaget ska vara skriftligt, ha beteckningen "medborgarförslag", ha uppgift om förslagsställare eller förslagsställarnas namnförtydligande, adress och telefonnummer samt vara egenhändigt undertecknade.
  • Ett medborgarförslag ska avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller bryta mot yttrandefriheten.
  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kansli och informationskontoret eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas ska förslagsställaren underrättas.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall lämnas till fullmäktige vid sammanträdet i april och oktober.

Har du frågor kring medborgarförslag ta kontakt med kommunledningsförvaltningen, tel 0921-621 16. 


Genvägen