Senast uppdaterad: 07/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Så fungerar kommunen


Bodens kommun är en stor arbetsgivare med över 2 500 anställda.

Du ger politikerna ditt förtroende

Eftersom Sverige är en demokrati, ansvarar medborgarna tillsammans för samhället.
Du har möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska styra och sköta Sverige.

I Boden, precis som i alla andra svenska kommuner, väljs politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valen till riksdag och landsting. 
Kommunen ska se till att människorna som lever och arbetar i kommunen trivs.
Vissa saker är kommunen enligt lag är skyldig att sköta och vissa är frivilliga.

Medborgarna väljer vilka politiker som ska föra deras talan

Kommunen är politiskt styrd och det är medborgarna som har valt vilka politiker som bestämmer om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Gågatan Boden

 

 

 

 

 

 

 

Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val Öppnas i nytt fönster vart fjärde år. De flesta politiker har sina uppdrag vid sidan av sina ordinarie arbeten (s k fritidspolitiker). Den som har ett mera tidskrävande uppdrag, till exempel ordföranden i nämnder och partiernas gruppledare, har ett månadsarvode som ger möjlighet att gå ned i arbetstid helt eller delvis för att utföra uppdraget.

Bodens kommun styrs under åren 2015-2018 av en politisk koalition bestående av Socialdemokraterna, Norrbottens Sjukvårdsparti, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Kommunalråd är Inge Andersson (S), Kenneth Backgård (NS) och Catarina Ask (MP). 

Den politiska ledningen

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster. Till sin hjälp har den politiska ledningen personal som leds av kommunchefen. När vi röstar i kommunalvalet vart fjärde år, är det de politikerna vi väljer ut. Kommunfullmäktiges möten Öppnas i nytt fönster är öppna för den som vill sitta med och lyssna.

Kommunfullmäktige ska:

I kommunfullmäktige ingår följande partier under mandatperioden 2015-2018:

Parti Antal mandat
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 19
Moderaterna 13
Sverigedemokraterna 6
Vänsterpartiet 4
Norrbottens Sjukvårdsparti 2
Miljöpartiet de gröna 2
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1
Centerpartiet 1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster utses av politikerna i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska:
Nämnderna

Politikerna i kommunfullmäktige beslutar också vilka nämnder Öppnas i nytt fönster som ska finnas och utser ledamöter. 

Brönjaskolan

Nämnderna ska:
 • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
 • förbereda ärenden som fullmäktige ska besluta om
 • genomföra de beslut som fullmäktige beslutat
 • ansvara för uppföljning av både verksamhet och det ekonomiska resultat

Till stor del är det inte politiker utan de anställda som utför det dagliga arbetet för nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bidrag eller att sköta äldreomsorgen.

Kommunrevisionen granskar den kommunala verksamheten

Kommunrevisionen Öppnas i nytt fönster har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten.

För att få rösta i kommunalvalet ska du:
 • ha fyllt 18 år senast på valdagen.
 • vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen
 • vara medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • vara medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Du som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker och sköter sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Det här ansvarar kommunen för:

Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö, till exempel:

 • förskola, grundskola, gymnasieskola
 • vård av äldre
 • hjälp till funktionshindrade
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek

Kommunen ger också olika tillstånd som bygglov och utskänkningstillstånd och arbetar med turism, kultur och nyföretagande. 

Offentlighetsprincipen ger insyn

Den kommunala verksamheten styrs av olika lagar, mål och regler. Offentlighetsprincipen Öppnas i nytt fönster, till exempel, ger dig som kommunmedlem insyn i kommunens verksamhet.

Kommunalt självstyre

Det kommunala självstyret är inskrivet i regeringsformen, en av grundlagarna Öppnas i nytt fönster. Kommunerna måste följa de bestämmelser som riksdag och regering beslutar om, men utöver det har kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut.
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.
Det kommunala självstyret innebär att du:
 • har möjlighet att påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag Öppnas i nytt fönster eller rösta i folkomröstningar
 • kan överklaga Öppnas i nytt fönster kommunens beslut.
Att överklaga kommunens beslut

Det går att överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det, ska du vända dig till kommunen för att få hjälp. Du måste överklaga inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler kan du som kommunmedlem överklaga beslutet till länsrätten. Det kallas laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts, det vill säga justerats.

Fullmäktigesalen


Genvägen