Senast uppdaterad: 02/06/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Samhällsbyggnadskontoret


Samhällsbyggnadskontorets arbetar med bygglov, tillsyn enligt plan och bygglagen, tillsyn och prövning enligt miljöbalken, alkohollagen, samt livsmedelslagen,  energirådgivning, fysisk planering, småhustomter, markarrenden plus mycket mer.

Miljö- och byggnämnden ��ppnas i nytt f��nster är kommunens tillsynsmyndighet inom plan-, bygg-, miljö samt alkohollagens områden. Därutöver hanterar nämnden även vissa detaljplaner.


Bildtext: Bodens tätort från ovan

Miljö och hälsa är viktiga ingredienser i vår vardag. I eko-kommunen Boden värnar vi om miljön på många olika sätt. Vi jobbar för en bra byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Vi gör det genom information, rådgivning och planering på olika sätt och genom att bevaka att alla följer lagarna inom dessa områden.

Bygglov kan du söka digitalt via e-tjänsten MittBygge��ppnas i nytt f��nster

Lediga småhustomter hittar du på e-tjänsten "Köp tomtÖppnas i nytt fönster"

Andra e-tjänster som kommunen har ��ppnas i nytt f��nsterhitta du via denna länk.

Våra blanketter hittar du i menyn till vänster.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret på sbk@boden.se
Telefon: 0921- 62000 vx


Genvägen