Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bodens kommun har bytt koordinatsystem


Varför ett nytt system?

Koordinater behövs för att alla som kommer i kontakt med kartor och mätning ska ha samma referenser. Efter beslut från Lantmäteriet har ett enhetligt rikstäckandet referenssystem införts i Sverige. Nu har Bodens kommun bytt till det nya koordinatsystemet.

Ett enhetligt referenssystem i Sverige förenklar användningen av geografisk information. Det ökar möjligheten att utbyta data mellan olika aktörer på regional och nationell nivå och reducerar risken för felaktig information i krissituationer.

Ett enhetligt referenssystem underlättar också användningen av modern satellitbaserad teknik som GPS.

 

Vad är Sweref 99?

Sweref 99 är en svensk version av det Europeiska referenssystemet ETRS 89.
För att få fram koordinater från referenssystemet krävs också kartprojektioner.
För rikstäckande geografisk information gäller kartprojektionen Sweref 99 TM.

För kommunal verksamhet krävs ofta koordinater med högre lägesnoggrannhet, och därför används lokalt anpassade kartprojektioner. I Boden används en kartprojektion som ger koordinater i Sweref 99 21 45.
Boden har även bytt höjdsystem och använder numera RH2000.

 

Vad händer med koordinaterna?

Koordinater i Sweref 99 21 45 har sju heltalssiffror i X-led och sex heltalssiffror i Y-led (till skillnad från Bodens lokala koordinatsystem som hade sex heltalssiffror i X-led och 5 i Y-led). Dessutom får X-axeln i Sweref 99 21 45 beteckningen N (Northing) och Y-axeln får beteckningen E (Easting). 

Exempel:         Stadshusets koordinater i Boden lokala:        X: 103052, Y: 60472
                     Stadshusets koordinater i Sweref 99 21 45:     N 7303417, E 147211

 

Vem berörs?

Du som jobbar med kartor eller ritningar kan komma att beröras. All geografisk information från kommunen kommer framöver att levereras i Sweref 99 21 45 och höjdinformation levereras i RH2000. 

För dig som byggherre eller konsult bör också leveranser till kommunen ske i Sweref 99 21 45 och RH2000.


Genvägen