Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Primärkarta, grundkarta


Den digitalt lagrade primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar grundläggande förhållanden på marken.
Användning: Kartorna används främst inom kommunen för detaljerad planering och projektering samt som underlag till nybyggnadskartor och för visualisering i övrig dokumentation. Primärkartan används även flitigt i kommunens Geografiska informationssystem (GIS)
Innehåll: Fastighetsgränser (tomtgränser) och fastighetsbeteckningar.
Gator, gång- och cykelvägar Byggnader, staket, träd, belysningsstolpar m.m.
Höjder finns både som nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken.
Ursprung: Flygning (800m) och stereobearbetning, samt inmätning. Områden utanför centralorten har karterats från en flygning på 2 300 m samt eventuellt kompletterats med inmätning.
Noggrannhet: I plan: 0,1-1,0 m.
I höjd: 0,2-1,5 m.
 
Rekommenderad skala: 1:100-1:2000
Aktualitet: Primärkartan ajourförs kontinuerligt och viss kartering eller inmätning görs vid behov.
Omfattning: Primärkarta finns ej över hela kommunen, utan i centralorten, längs älvdalen och i vissa byar.
Exempelvis: Brännberg, Harads, Bodträskfors, Gunnarsbyn, Sörbyn, Vittjärv, Svartlå och Bredåker.
Levereras: Över valfritt område i valfri skala med valfritt innehåll.
Du kan få kartan på papper, eller digitalt.

Genvägen