Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

När bygglov krävs


Bygglov söker du när du tänker bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användningssätt, till exempel från bostad till kontor. Blankett för bygglov hittar du på våran blankettportal��ppnas i nytt f��nster

Du kan också behöva bygglov för anläggningar som till exempel upplag, skyltar, plank och murar. Uterum och inglasning av altaner och balkonger kräver oftast bygglov. Läs mer i riktlinjerna för plank, murar och staket här��ppnas i nytt f��nster.

Ska du riva en byggnad, installera en braskamin eller en eldstad måste du också ansöka om lov.

Inom områden med detaljplan behöver du bygglov för att förändra en byggnads yttre utseende till exempel att byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, ta upp en ny dörr eller nytt fönster.

Åtgärder som inte kräver lov kan i stället kräva en anmälan, läs mer i menyn till vänster.

Om du är osäker på om det du planerar kräver bygglov eller andra tillstånd, kontakta Samhällsbyggnadskontoret telnr 0921-62000 vx.


Länkar


Genvägen