Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vedeldning - goda råd


Vedeldning är ett av de bästa sätten att värma hus ur ekologisk synpunkt, om eldningen utförs på rätt sätt!

Miljönämnderna i Fyrkanten har beslutat om en gemensam målsättning för att undvika stora utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen och klagomål från grannar.

Vedtrave

För att få ut mesta möjliga energi och en miljövänlig eldning - tänk på att:

  • Vedpannor och braskaminer ska uppfylla miljökraven. Det innebär bl. a. att vedpannorna ska vara anslutna till ackumulatortank. Vedpanna som inte är miljögodkänd, ska senast 2003 ha kompletterats med ackumulatortank och keramisk insats.
  • Braskaminer som saknar möjlighet att lagra värme får endast eldas för trivseländamål eller när det är störningar i det ordinarie uppvärmningssystemet.
  • Elda bara med torr ved. Det behövs ungefär dubbelt så mycket nyhuggen ved som torr ved, för att få ut lika mycket värme.
  • Pyrelda aldrig. Att braselda vid maximal effekt med bra drag är bättre än att småelda hela dagen. Det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånplattor eller liknande. Hälsofarliga rökgaser bildas!
  • Kontakta sotaren för rådgivning innan du gör nyinstallation, byter panna eller bränsleslag. Kontrollera röken, den avslöjar om du eldar rätt. Dålig förbränning ger en svart eller gul rök med kraftig lukt.
  • Ta hänsyn till dina grannar. Problem med luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning förekommer vid eldning i braskaminer och pannor,

Regler för sotning 
Du kan själv få sota din panna och skorsten under vissa villkor. Kontakta räddningstjänsten ��ppnas i nytt f��nsterför mer information om sotning telefon 0921-623 00

Läs mer :
Information om vedeldning från fyrkantenkommunerna ��ppnas i nytt f��nster(pdf)
Vedpärmen
Naturvårdsverkets broschyr - elda rätt (pdf) Öppnas i nytt fönster
Kretslopp
Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sotning och brandskyddskontroll


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret
Miljöexpeditionen, tel 0921 - 622 56


Genvägen