Senast uppdaterad: 03/14/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Klipp häcken - och rädda liv!


Skymd sikt, särskilt i korsningar, är ofta en bidragande orsak till trafikolyckor. Visst är det en härlig tid när det växer och frodas, men ibland kan det bli lite för mycket av det goda.

Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppstår.

Läs Riktlinjer för staket och skötsel av tomt här��ppnas i nytt f��nster

Klipp häcken för att undvika olyckor

Tänk på att
- små barn syns inte om din häck är för hög
- grenar får inte skymma gatunamn. Räddningspersonal måste snabbt hitta rätt
- det är farligt om trafikskyltar, t.ex. stoppskyltar, inte syns
- rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned 
  över gångbanan    

Har du en hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata bör dina växter inte vara högre än 70 cm över gatan, 10 meter åt vardera håll i en så kallad sikttriangel.

Du som har utfart mot en gata bör hålla fri sikt 2,5 m åt vardera håll.

Plantera på rätt ställe

För att behålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att du placerar dem tillräckligt långt från tomtgräns. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgräns.
För häckar och buskar gäller minst 60 cm innanför tomten.


Vill du veta mer?
Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret
Expeditionen, tel 0921 620 00 (vx)


Genvägen