Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunal förköpsrätt


Förköpslagen har upphört att gälla. Du kan nu söka lagfart hos Lantmäteriets inskrivningsenhet��ppnas i nytt f��nster utan ett förköpsbeslut från kommunen.

Lag om förvärv av hyresfastighet och förvärvstillstånd har också upphört att gälla. Ingen prövning görs av varken Hyresgästföreningen eller kommunen.

Kontaktuppgifter:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Box 371
931 24 Skellefteå
E-post: fastighetsinskrivning.skelleftea@lm.se
Telefon: 0771-63 63 63
Fax: 0910-72 55 62

Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret
Tele: 0921-629 68


Genvägen