Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

PCB, farligt miljögift


PCB - polyklorerade bifenyler - är bland de farligaste miljögifter som finns. PCB är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning hos både människor och djur negativt.

Användningen av PCB förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB samlas i exempelvis fisk, vilket gör att utsläppen innebär en risk även för människors hälsa. En sanering innebär att tillförseln av PCB i Östersjön kan minska på sikt.

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i vissa plastbaserade golv, s.k. acrydurgolv. Resultatet från undersökningar av PCB-haltiga fog-/golvmassor visar att luft och mark utanför husen kan innehålla PCB i höga koncentrationer. Det är viktigt att ytterligare spridning av PCB förhindras och därför angeläget att åtgärda de källor som är kända.

Anmälan om PCB-sanering i fogmassor ska skickas in till Bodens kommun 6 veckor innan sanering påbörjas.


Har du frågor?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret
0921 - 622 57


Länkar


Genvägen