Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden


Riktlinjer_för_utbyggnad_av_bostäder_framsidaBodens kommun har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfälten och övningsområdena i vår kommun. Dessa riktlinjer är en överenskommelse mellan Försvarsmakten och Bodens kommun och syftar till att underlätta hanteringen av plan- och bygglovsärenden inom det område som är klassat som påverkansområde från riksintresset för totalförsvarets militära del avseende skottbuller.

Inom detta påverkansområde (i överenskommelsen benämns detta som utredningsområde) har 11 bebyggelsegrupper pekats ut. Utgångspunkten i överenskommelsen är att reglera om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse, ersättningsbyggnader samt i vissa fall även nybyggnation, så att rimliga förändringar kan ske utan risk för att Försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt.

Skede i processen:

Kommunfullmäktige antog handlingen 2012-11-05

Ta del av handlingen:

Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden��ppnas i nytt f��nster


Genvägen