Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vårda din tomt


I plan- och bygglagen står det att "tomter ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas". Detta gäller även om tomten är obebyggd. Det är fastighetsägaren som har den skyldigheten.

Samhällsbyggnadskontoret får ofta anmälningar, många gånger anonyma, om nedskräpning och ovårdade tomter. 

För att undvika osämja i bostadsområdet och eventuella anmälningar så gör dig av med sådant som kan vara farligt och/eller störande för omgivningen. Håll gräset klippt så att råttor och andra skadedjur inte trivs där. Töm inte löv, gräsklipp och grenar i skogen eller på grönområden utanför din tomt.

Läs Riktlinjer för staket etc. samt skötsel av tomt här��ppnas i nytt f��nster

Dumpat trädgårdsavfall
Så här får det inte se ut.....

Hämtning av grovavfall och restavfall 
Har du farligt avfall?
Lämna ditt avfall på Brändkläppens avfallsanläggning
Information om hur du gör dig av med skrotbilar


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret, sbk@boden.se
Tele exp: 0921 - 620 98


Genvägen