Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Häst


Boden är en hästrik kommun, vid klagomål på störning av hästhållning, t.ex. allergier, flugor och lukt så kontakta Miljö- och byggnämnden tel 0921-622 56.

För att dina hästar ska må bra är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns om djurskydd och transporter. Bestämmelserna talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt.

I Boden får man inte rida på motionsspåren i Paglaterrängen, Gruvberget, A8/Åberget/Sävast och Gammelängsfältet

När ska jag ha ha tillstånd för verksamhet med djur?

Du behöver tillstånd från Jordbruksverket om du har en yrkesmässig verksamhet med hästar.

Hästpass

Alla hästar i EU ska ha hästpass. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Detta betyder att om du har en häst med godkänt EU-pass behöver du inte byta ut detta. Det finns tre huvudsyften med passet:

  • Säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar
  • Vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel
Läs mer om hästpass på Jordbruksverkets hemsida��ppnas i nytt f��nster

Ska du hålla häst inom detaljplanelagt område måste du ha ett tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Skriv ner var hästhållningen är planerad och hur stor omfattning du tänkt den ska ha.
Skicka brevet med kontaktuppgifter till Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden

Genvägen