Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

När hästen avlider


Normalt får man inte gräva ner självdöda eller avlivade hästar. Grundregeln är att det döda djuret ska omhändertas på ett sådant sätt att risk för spridning av smittsamma sjukdomar undviks. I de flesta fall innebär det borttransport (av auktoriserad transportör) och destruktion av djuret.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida��ppnas i nytt f��nster.

Men om du har tillgång till lämplig mark kan du, efter att kommunen godkänt föreslagen plats, gräva ner din häst.

Nedgrävning ska ske på ett sådant djup att rovdjur hindras från att gräva sig ner till hästen. Enligt Jordbruksverkets anvisningar ska graven vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för ett normalstort djur att graven bör vara 2-3 m bred och 2,5-3 m djup. Avståndet till högsta grundvattennivån ska vara minst 1 meter från botten på graven.

För nedgrävning av övriga sällskapsdjur krävs inget tillstånd.


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret

Miljöexpeditionen
Tele: 0921-622 56


Genvägen