Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hund


Att ha sällskapsdjur är för många människor till både nytta och nöje.

Du och ditt sällskapsdjur är säkert de bästa vänner och du försöker ta hand om det på bästa sätt. Men att ha djur innebär en hel del ansvar och hänsynstagande.

I djurskyddslagen ��ppnas i nytt f��nsterges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra.

Länsstyrelsens Servicetelefon för djurskyddsfrågor��ppnas i nytt f��nster
Ring 010-22 55 499 mellan kl. 9-12 och 13-15 så får du prata med en djurskyddshandläggare.


Ditt ansvar som hundägare

Du är skyldig att sköta din hund så att inte andra människor störs av hundskall. Lämna inte hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du inte är absolut säker på att den inte ylar eller skäller.

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. 

Respektera att det finns människor som är rädda för, eller inte tål, hundar. Koppla hunden när du möter andra, oavsett hur "snäll" hunden är.

Hundar ska hållas kopplade inom alla offentliga platser.

Hundar

Du är ansvarig för att plocka upp då hunden förorenat på offentliga platser inom kommunens tätorter och på gång-, cykel- och mopedvägar. Hundbajs är en olägenhet och kan sprida sjukdomar till andra hundar. Att inte plocka upp efter sin hund kan vara en straffbar handling och ansvaret ligger helt och hållet på hundägaren. Läs mer om detta i § 18 i kommunens lokala ordningsföreskrifter ��ppnas i nytt f��nster.

Hundar får ej vistas i följande motionsspåren på Gruvberget och Gammelängsfältet. På övriga motionsspår får dock hundar förekomma vid träning med kopplad hund eller som draghund.

Förbud för slädhundsekipage gäller i Paglaterrängen, A8/Åberget/Sävast, Gruvberget och Gammelängsfältet.


Genvägen