Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Starta eller ta över livsmedelsföretag


Konsumenter i Boden ska kunna köpa säkra livsmedel av utlovad kvalitet och skyddas mot smittsamma och skadliga livsmedel.

Livsmedelskontroll

Miljö- och byggnämnden (kontrollmyndigheten) ansvarar för kontrollen av livsmedelsanläggningar i kommunen. Nämndens inspektörer kontrollerar att livsmedelsföretagen tar sitt ansvar för att de livsmedel som säljs och serveras är säkra och inte riskerar att göra konsumenten sjuk. Kommunen tar ut en timavgift för tillsynskontrollen.

Företagaren har ansvaret

Livsmedelsföretagaren är ansvarig för att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Livsmedlen ska också kunna spåras ett steg bakåt och i vissa fall ett steg framåt i livsmedelskedjan. Därför ska företaget ha rutiner och arbetssätt och övervaka tillverkning, servering och försäljning av livsmedel, så kallat ”system för egenkontroll”.

Registrera livsmedelsverksamhet

Livsmedelsföretagare är skyldiga att upplysa kontrollmyndigheten, det vill säga Miljö- och byggnämnden, om vilka livsmedelsanläggningar som de ansvarar för, så att de kan registreras eller i vissa fall godkännas.

Vissa livsmedelsverksamheter behöver inte registreras, t.ex. om man bakar bröd och säljer på marknader. Man är dock ändå ansvarig för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras bakåt ett steg i livsmedelskedjan.

Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler till kontrollmyndigheten att du ska starta verksamhet. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till kontrollmyndigheten. Men du kan också få starta tidigare om kontrollmyndigheten har registrerat verksamheten dessförinnan. Först efter att du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten ett besök på plats. 

Alla livsmedelsanläggningar måste betala en årlig kontrollavgift som baseras på en s.k. riskklass. Vill du veta mer så kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret, tel 0921-62000 vx, sbk@boden.se.

Blankett för registrering av livsmedelsanläggning hittar du i våran blankettportal��ppnas i nytt f��nster.


Länkar


Genvägen