Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Djur


Olika djur tillsammans

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. 

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av kommunens miljö- och byggnämnd.

Tillstånd krävs för att ha vissa djur

Inom planlagt område krävs att du har tillstånd av kommunen för att få ha dessa djur:

  • häst, get, får, svin eller nötkreatur
  • orm
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Ansökan om tillstånd att hålla djur hittar du i våran blankettportal��ppnas i nytt f��nster.

Har du sett djur som missköts eller far illa?

I så fall ska du kontakta Länsstyrelsen��ppnas i nytt f��nster.
Ring 010-22 55 499 mellan kl. 9-12 och 13-15 så får du prata med en djurskyddshandläggare.
Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefon 114 14.

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap; det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

För att Länsstyrelsen snabbt ska kunna ingripa behöver de information från den som anmäler. Innan du kontaktar länsstyrelsen - dokumentera gärna var djuren finns, vem som äger dem och på vilket sätt de missköts. Du kan vara anonym.

Länsstyrelsen gör utifrån din beskrivning en bedömning av situationen för djuret/djuren och besöker sedan djurhållaren.

Statens Veterinärmedicinska anstalt verkar för god djurhälsa 
Bodens kommuns lokala ordningsföreskrifter��ppnas i nytt f��nster
Bodens kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterÖppnas i nytt fönster
Djurskyddslagen��ppnas i nytt f��nster
Djurskyddsförordningen��ppnas i nytt f��nster
Lag om tillsyn över hundar och katter, SFS 2007:1150


Genvägen