Senast uppdaterad: 01/29/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Höns


Ett mindre antal höns kan hållas på en fastighet även om den ligger inom detaljplanerat område, det krävs dock tillstånd från miljö- och byggnämnden i kommunen.

En skriftlig ansökan med uppgifter om antal höns, hönshusets och rastgårdens placering på tomten (ritning ska bifogas), om eventuellt bygglov är sökt och hur träck omhändertas ska skickas in . Ansökan om tillstånd för djurhållning hittar du i våran blankettportal��ppnas i nytt f��nster.

Avgift

För handläggningen av ansökan om djurhållning tas en avgift ut motsvarande 3 timmar á 939 kr = 2817 kr.

Detta gäller:

  • Hönsen får inte gå fritt på tomten, utan ska ha en rastgård. Rastgården bör ha tak för att skydda hönsen från rovdjur.
  • Utfodring bör ske inomhus för att inte locka dit möss, fåglar och andra smådjur (smittorisk).
  • Hönsen ska vara instängda under natten.
  • Träck ska omhändertas så inte grannar störs av lukt eller flugor. Använd gärna torvströ eller liknande som strömedel, det ger en torr gödsel.

Ska du ha fjäderfä för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser ska du anmäla det till Jordbruksverket, läs Jordbruksverkets bestämmelser här��ppnas i nytt f��nster.

XX


Genvägen