Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Riktlinjer för hantering av hästgödsel


Miljö- och byggnämnden i Boden har tagit fram en riktlinje för hantering av hästgödsel.

Syftet med riktlinjerna är främst att skapa en samlad bedömningsgrund till stöd för Miljö- och byggnämndens arbete.

Målet är att minska riskerna för att olägenheter ska uppstå i samband med hästhållning.

Riktlinjerna kommer att vägleda nämnden vid hantering av inkomna klagomål, yttranden, tillståndsärenden och remisser, samt vara ett stöd i nämndens tillsynsarbete. Dessutom blir det tydligt för såväl befintliga som framtida hästhållare vad som gäller i Bodens kommun. I förlängningen kommer detta att förebygga och minska risken för att olägenheter ska uppstå för människors hälsa och miljö.

Läs "Riktlinjer för hantering av hästgödsel i Bodens kommun��ppnas i nytt f��nster" här.

Läs Jordbruksverkets information "Hästgödsel - en naturlig resurs" här��ppnas i nytt f��nster

 


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret

Expeditionen 0921-622 56

 


Genvägen