Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Jordbruket


För djurhållning inom jordbruket gäller regler och bestämmelser utfärdade huvudsakligen av Jordbruksverket.

Länsstyrelsens uppgift är att göra inspektioner för att se om reglerna och bestämmelserna efterlevs, det vill säga att djuren mår bra. Det kan handla om att djuren får tillräckligt med foder, att de får gå ute under sommaren, att de har tillräckligt breda bås att stå i, att de hålls rena och att klövarna verkas.

Kontakta Länsstyrelsen, länsveterinären, om du har frågor!
Tel 0920 - 96 000

lantbruksdjur


Länkar


Genvägen