Senast uppdaterad: 02/19/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Livsmedel


All hantering av livsmedel utanför det privata hushållet styrs av regler, som är till för att konsumenten ska kunna lita på livsmedlens kvalitet. Den som är ansvarig för försäljning av livsmedel är skyldig att känna till reglerna och följa dem.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över de livsmedelsföretag som finns i kommunen, allt från korvgubbar till stora industrier.

Starta, driva eller förändra ett livsmedelsföretag
För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat av miljö- och byggnämnden eller godkänt av Livsmedelsverket. Läs mer i menyn till vänster. Blankett för registrering av livsmedelsanläggning finns i våran blankettportalen ��ppnas i nytt f��nster.

Kommunen har som mål att beslut om registrering ska lämnas inom två veckor efter att anmälan inkommit till miljö och byggnämnden.

Klagomål eller misstänkt matförgiftning
Om du har klagomål över en restaurang eller misstänker att du drabbats av matförgiftning ska du snarast ta kontakt med kommunen. En snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka. Läs mer om detta i menyn till vänster.


Länkar


Genvägen