Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön


För att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun har kommunfullmäktige beslutat om Lokala föreskrifter��ppnas i nytt f��nster. Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller alltså även dessa lokala föreskrifter.

De verksamheter som föreskrifterna tar upp är:

  • Avloppsanordning och annan toalett än WC
  • Djurhållning
  • Tomgångskörning
  • Spridning av gödsel
  • Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
  • Värmepump
  • Eldningsanordnig för fasta bränslen
  • Dispens från föreskrifterna

Bilaga 1Öppnas i nytt fönster: Karta Buddbyträsket

Bilaga 2Öppnas i nytt fönster: Karta Bodträsket

Bilaga 3Öppnas i nytt fönster: Karta Svartbyträsket

Bilaga 4Öppnas i nytt fönster: Karta Vittjärvsträsket

Bilaga 5Öppnas i nytt fönster: Karta Vitträsket

Bilaga 6Öppnas i nytt fönster: Karta Lule älv


Genvägen