Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Cisterner


För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m³ och som används till diesel-, eldnings- eller spillolja besiktigas regelbundet.

Besiktning av cisterner
Sedan tidigare gäller detta cisterner som ligger i mark. Besiktning ska ske vart 6:e år för cisterner utan korrosionsskydd ( s ) och vart 12:e år för korrosionsskyddade ( k )

Nya cisterner, som tagits i bruk efter 30 juni 2000, ska besiktigas återkommande vart 6:e eller 12:e år - se "s" respektive "k" - cistern. Befintliga cisterner, som tagits i bruk före 1 juli 2000, ska genomgå besiktning senast 1 juli 2004 och därefter återkommande.

Anmäl till Miljö- och byggnämnden:
* Cistern i mark
* Cistern 1 - 10 m³ utomhus ovan mark
* Cistern och övrig hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom
   vattenskyddsområde

Besiktning ska göras av ackrediterad kontrollant.
Sök ackrediterade företag hos SWEDAC��ppnas i nytt f��nster.

Besiktningsprotokoll
Kopia av protokollet från besiktningen ska kunna uppvisas vid Miljö- och byggnämndens inspektioner.

Cistern som inte används
Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Detta ska göras av ett ackrediterat företag. Cisternen bör tas bort eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda, enligt krav från räddningsverket.

Du måste meddela Miljö- och byggnämnden när du tar din cistern ur bruk. Blankett hittar du på vår blankettportal ��ppnas i nytt f��nster. Du får en bekräftelse på din anmälan. 

Läs mer:
Naturvårdsverkets hemsida, föreskrift NFS 2003:24
Swedac´s folder "Vad händer med din cistern?" (Pdf)
Fyrkantkommunernas faktablad: Krav på kontroll av farmartankar och cisterner 


Genvägen