Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Små avloppsanordningar


Bor du utanför områden med kommunalt avlopp kan du ha en egen anordning för rening av avloppsvatten. Det är mycket viktigt att avloppsanordningen byggs på rätt sätt och på rätt plats så att avloppet påverkar miljön så lite som möjligt.

Här kan du läsa Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar��ppnas i nytt f��nster som gäller i Bodens kommun

Här kan du läsa fyrkantenkommunernas gemensamma avloppsinformation - Enskilt avlopp ��ppnas i nytt f��nster(pdf)

Ansökan eller anmälan
När du ska anlägga en avloppsanordning måste du ha tillstånd av miljö- och byggnämnden. Gäller det ett avlopp utan WC, för enbart bad-, disk- och tvättvatten, räcker det med en anmälan. Ska du ändra ett befintligt avlopp ska du också göra en anmälan.  Blanketten hittar du på vår blankettportal

Ta alltid kontakt med miljö- och byggnämnden i god tid innan du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt.

De vanligaste lösningarna är avskiljning av slammet i trekammarbrunn med efterföljande infiltration av avloppsvattnet i marken, där den slutliga reningen sker. Infiltrationen får inte ligga för nära dricksvattenbrunnar.

Det är viktigt att slamavskiljaren töms regelbundet, minst en gång per år. Det är bara kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör som får hämta slammet.

Avgift
En avgift tas ut för handläggning av ansökan eller anmälan enligt den taxa kommunfullmäktige beslutat om.

Begränsa föroreningarna
Vid utsläpp av avloppsvatten gäller kravet att så långt som möjligt begränsa föroreningar av grundvatten, sjöar och vattendrag. Framförallt är det urinen som bidrar mest till förorening och övergödning av våra vatten.

Tvättmedel bidrar också till stor del av den skadliga fosfor som släpps ut i sjöar och vattendrag och som bl. a. orsakar algblomning. Välj tvättmedel utan fosfat!

Serviceförklaring
Beslut om ny eller ändrad avloppsanordning får du inom sex veckor under förutsättning att du lämnat in komplett ansökan.

Diplomerade maskinentreprenörer

För att bli diplomerad krävs en utbildningsdag, en fältdag, samt dokumentation över utförd referensanläggning som kommunen godkänt. Utbildningen är ett samarbete mellan avloppsguiden, maskinentreprenörerna samt kommunerna.


Länkar


Genvägen