Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Strandbad


Hitta information om badplatser 

På webbplatsen ”Badplatsen��ppnas i nytt f��nster” informerar Havs- och vattenmyndigheten��ppnas i nytt f��nster om vattnets kvalitet vid Sveriges kommunala utomhusbad. Klicka här för att komma till badplatser i Bodens kommun��ppnas i nytt f��nster

Större offentliga badplatser klassas som EU-bad

I Boden har Aldersjön registrerats som ett EU-bad och kontrolleras enligt EU:s badvattendirektiv. Det innebär krav på kontroll av badvatten, provtagning och undersökningar, badvattenprofiler och information till allmänheten.

Skyltning anger badvattnets kvalitet

Alla EU-bad ska ha platsinformation om badvattnets kvalitet i form av tydliga och enhetliga skyltar. Betyget baseras på provtagningarna av badvattnet från de senaste fyra åren. Badvattenkvaliteten anges i fyra nivåer från utmärkt med tre stjärnor till dålig med avrådan från bad.

 Badvattenkvalitet EU

Skyltarna ska visa vilken kvalitet det är på badvattnet, allt från "Utmärkt badvattenkvalitet" till "Avrådan från bad". Om det skett föroreningar av vattnet ska besökarna avrådas från bad. Det ska även finnas information om vad som orsakade föroreningen och vad som görs för att förhindra nya.


Genvägen