Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Egenkontrollprogram


Alla som säljer tobak till konsumenter ska utöva särskild kontroll över försäljningen.

Verksamheten ansvarar för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. När man skickar in en anmälan om tobaksförsäljning till kommunen ska en kopia på verksamhetens program för egenkontroll bifogas med anmälan. I våran anmälningsblankett ��ppnas i nytt f��nster för tobaksförsäljning ligger en bilaga för egenkontrollprogram som man kan använda.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som verksamheten tagit fram för att kunna följa tobakslagen och de regler som gäller vid försäljning av tobak. Egenkontrollprogrammet kan till exempel innehålla rutiner för:

  • hur och hur ofta man informerar sin personal om reglerna
  • hur man kontrollerar kundernas ålder
  • hur man informerar kunderna om 18-års gräns vid köp av tobak
  • var man placerat skyltar och dekaler som upplyser om förbudet att lämna eller sälja tobak till någon som inte är 18 år
  • rutin för att kontrollera att cigaretter inte säljs lösa (styckvis)
  • hur man följer upp personalens sätt att hantera kravet på ålderskontroll
  • hur verksamheten organiseras om unga är anställda
  • hur man går tillväga vid problematiska situationer, till exempel om köparen inte kan eller vill visa legitimation vid köp
  • hur man säkerställer att tobaksvarorna är korrekt märkta
  • hur man kontrollerar att marknadsföring av tobak på försäljningsstället är tillåten

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.


Genvägen