Senast uppdaterad: 04/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Miljöstipendiat 2008


Maria och Anette Lund, pedagoger på Brönjaskolan i Sävast, tilldelades årets miljöstipendium

Mbn:s ordförande Göran Hedberg tillsammans med årets stipendiater


Göran Hedberg, ordförande i miljö- och byggnämnden, förrättade utdelningen lördagen den 23 augusti under skördefest- och miljödagarna.

Det unika med Marias och Anettes arbetsinsatser är att de kunnat samla alla i skolan verksamma parter kring ett gemensamt engagemang, som gagnar både vår skola och vårt närsamhälle. 

Deras arbete har präglats av osjälviskhet och trots svårigheter att nå framgång i alla  avseenden har de två fortsatt att ge impulser, främst genom att vara goda föredömen.

            Göran Hedberg delar ut Miljöstipendium 2008 till Maria och Anette Lund       Årets miljöstipendiater

Arbetsinsatserna från Marias och Anettes sida har bland annat bidragit till att skolan fått utmärkelsen Grön Flagg, miljöcertifiering för skola och förskola. Det har också bildats ett miljöråd i skolan, med representanter för elever, pedagoger, skolmåltiderna och tekniska förvaltningen.

Stipendiesumman på 10 000 kr kommer enligt Maria och Anette att användas till ytterligare förkovran i miljöarbete.

Vill du veta mer om miljöstipendiet?
Kontakta samhällsbyggnadskontoret, tel 0921 622 56


Genvägen