Senast uppdaterad: 04/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Miljöstipendiat 2013


Förskolan BarnCompaniet tilldelades årets miljöstipendium

Miljöstipendium 2013

Stipendiet på 10 000 kr, diplom och vacker orkidé delades ut av Miljö- och byggnämndens ordförande Lars Nilsson under Skördefest- och miljödagarna den 24 augusti.

Motivering:

Förskolan BarnCompaniet visar genom olika arbetssätt att de hela tiden strävar mot en hållbar utveckling. Genom att starta tidigt och ge barnen möjlighet, att genom sin nyfikenhet och inlärning börja reflektera över hur man hushåller med resurser, så skapas goda förutsättningar för en fortsatt ökad miljömedvetenhet hos kommande generationer.

Miljöstipendium 2013

BarnCompaniet representeras här av Ulrika Hannu, Lena Moberg, Ingela Söderholm, Bia Lundberg, Åsa Johansson, Maria Sandström och Åsa Rönnqvist.


Genvägen