Senast uppdaterad: 08/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Miljöstipendiater 1990 - 2017


1990 - Anna Stina Rödin - Skoglund
Drivande kraft vid kartläggning av arsenikföroreningarna i Moråsenområdet.

1991 - Ove Stefansson
Ove Stefansson har under många år engagerat arbetat med att bevara och förbättra livsförhållandena för i synnerhet rovfåglar. Han är bland annat pionjären och eldsjälen i projektet Berguv Nord som verkar för att få till stånd en livskraftig berguvsstam i våra skogar.

1992 - Förskolorna Prästkragen och Björken
Förskolan Prästkragen har utarbetat en utvecklingsplan bl. a. omfattande förslag till olika miljöinsatser som t. ex. källsortering av papper, batterier och burkar, kompostering av avfall och anläggande av eget trädgårdsland. På Björken, Norra Svartbyns förskola, har man sedan våren 1991 på ett mycket aktivt sätt deltagit i ett försöksprojekt med kompostering av allt hushållsavfall.

1993 - Savo
Savo i Boden har på ett föredömligt sätt arbetat fram lösningar för att ta hand om en del av det miljöskadliga avfallet, som t. ex. kylskåp, frysar, spisar, tvättmaskiner och lysrör, i vilka ingår miljöskadliga ämnen som freon och kvicksilver.

1994 - Skogså skola och förskola
Skogså skola och förskola har sedan flera år drivit ett målmedvetet miljöarbete, präglat av ett miljötänkande som på ett imponerande sätt tillämpas i undervisningen. Miljön och ekologin har fått en naturlig plats. Skolan har på ett föredömligt sätt valt väg mot en hållbar utveckling av miljön och mot kretsloppssamhället.

1995 - Laila Boström
Laila Boström är en stor djur- och miljövän, vilket hon visar i både ord och handling. Laila har tillsammans med Berguv Nord, Bodenavdelningen, arbetat aktivt, målmedvetet och framgångsrikt för att bevara vår berguvstam. Hon tar också hand om skadade rovfåglar, som hon efter vila, utfordring med naturlig föda och öm omvårdnad släpper tillbaka ut i naturen.

1996 - Karin Lidström
Författare till "Miljösagor", en sagobok, illustrerad för alla oss barn. Att utan att krångla till det, att i orden och bilderna ge barnen den nödvändiga kunskapen om den värld där vi redan som barn är underställda naturen och dess lagar - bl. a. detta har Karin lyckats fånga och återge.

1997 - Bodens garnison
Bodens garnison har i flera år aktivt arbetat med att förändra miljön inom sin verksamhet. Redan i början av 1990-talet startade garnisonen arbetet med att förbättra luftmiljön, bl. a. genom minskad tomgångskörning. Garnisonen har via kommunens tomgångskörningsgrupp deltagit i arbetet med att förbättra luftmiljön i hela kommunen. Ett helhetsgrepp för avfallshanteringen har genomförts.

1998 - Gösta Eriksson
Gösta Eriksson har med sitt genuina, äkta miljöintresse på ett mycket fint sätt och under flera år engagerat arbetat med miljöinformation i hela Bodens kommun.

1999 - Bo Westin
Bo Westin är en stor inspirationskälla för miljöarbetet i kommunen. Som lärare är han mycket engagerad i miljöfrågor. I hans undervisning har det praktiska miljöarbetet en stor plats. Naturskolan på Gruvberget, där han lär sina elever vårda och förstå naturen, är hans verk. Bo är en av eldsjälarna bakom projektet utfiskning av Svartbyträsket.

2000 - Mikael och Magnus Jansson
Utveckling av miljövänliga förbränningsanläggningar med god värmekapacitet och bra miljöresultat. Utveckling av miljövänliga förbränningsanläggningar med god värmekapacitet och bra miljöresultat.

2001 - Stina Elming
En förebild i personligt och enskilt engagemang beträffande transporter och vid val av varor till hushållet

2002 - Hemköp i Boden AB
Butiken har en stark och tydlig miljöpolicy, som gynnar konsumenten och den goda miljön. Kunderna tillhandahålls ett utbud med bl. a. KRAV-odlade livsmedel och en information om val av livsmedel vid olika allergier

2003 - Naturskyddsföreningen i Boden
För mångårigt arbete med att förbättra miljön i Boden, där arbetet med Bodensjöarna och Avanprojektet samt inventering av djur och rödmärkta växtarter i kommunen särskilt bör nämnas.

2004 - Ylva Slagbrand, Kloka Leksaker
På grund av sitt sätt att sprida kunskap om miljön i samband med sitt arbete och utbud av olika miljövänliga artiklar till våra barnfamiljer. Hon har också på ett förtjänstfullt sätt spridit miljökunskap på dagis i sitt arbete med att introducera tygblöjor som ett alternativ till engångsblöjor.

2005 - Marie Ström friseringen "Åsa och Marie"
Marie Ström har genom en inre stark drivkraft och genuin vilja att minska människans påverkan på naturen lyckats att i praktisk handling visa att till och med det kemikalieberoende frisörhantverket går att förändra

2006 - Fårfarmarna Pierre Lindén och Annika Karlsson
För deras arbete med sin ekologiska fårgård i Buddbyn som bedrivs i god samverkan mellan natur och miljö. Som exempel föds lammen upp med eget odlat foder utan användning av kemiska medel. Dessutom bidrar fåren till god landskapsvård genom att hålla landskapet öppet och levande.

2007 - Ove Andersson, VA-chef på tekniska förvaltningen, Bodens kommun
Ove får priset som lagledare och pådrivare för att få till stånd biogasanläggningen och införande av biogas som fordonsbränsle i Boden - världens nordligaste tankstation för biogas. Boden har bl. a. tack vare detta som första kommun fått Gröna Bilisters diplom för bästa miljötänkande.

2008 - Maria och Anette Lund, pedagoger på Brönjaskolan i Sävast.
För att de kunnat samla alla i skolan verksamma parter kring ett gemensamt engagemang, som gagnar både vår skola och vårt närsamhälle.

2009 - Harads Arctic Heat AB
För sin idé om att förena en flisförbränningsanläggning med solfångare i praktisk drift i ett närvärmenät i Harads. Flisen produceras i närområdet. 

2010 - Sture Nordmark
För att han som entreprenör under en lång tid har arbetat med återvinning och återanvändning av sådant som tidigare betecknats som skrot. Hans senaste projekt Nordgrönt är ett bra exempel på att man på ett klimatsmart sätt kan odla grönsaker och kryddväxter i Norrbotten.

2011 - Victoria och Stefan Strömbäck - Sortify
Paret har utvecklat ett system för källsortering utomhus. Produkten "Sortify" visar hur kombinationen vacker design, goda materialval och ett pedagogiskt och miljövänligt tänk gör det enkelt, praktiskt och lönsamt att samla in avfall bl a i våra offentliga miljöer.

2012 - Inget miljöstipendium delades ut detta år.

2013 - Förskolan BarnCompaniet
Förskolan BarnCompaniet visar genom olika arbetssätt att de hela tiden strävar mot en hållbar utveckling. Genom att starta tidigt och ge barnen möjlighet, att genom sin nyfikenhet och inlärning börja reflektera över hur man hushållar med resurser, så skapas goda förutsättningar för en fortsatt ökad miljömedvetenhet hos kommande generationer.

2014 - Fyrkantens Miljö- och Utbildningskonsult
Fyrkantens Miljö- och Utbildningskonsult har, genom Gösta Eriksson, under lång tid verkat som arrangör och sysslat med olika aktiviteter inom miljöområdet för en långsiktig hållbar utveckling av vårt samhälle och vår kommun. Särskilt bör nämnas deras engagemang och insats i de årliga Skördefest- och Miljödagarna i Boden, Framtidsveckan i Norrbotten som hölls 17-25 maj 2014 samt deras utbildningsverksamhet.

2015 - Oleg Soudavnyi
Oleg är en fridykare som på eget initiativ rensat Luleälvens botten, vid Börstingens fiskeplats, från diverse skrot. Han har tagit upp kilometervis med gamla fiskelinor, hundratals fiskedrag, flugor och krokar. Han har även tagit upp flera hundra kilo blyvikter. Oleg tilldelas årets miljöstipendium då han bidragit till en sundare Luleälv.

2016 - Råne Älvdals Miljöråd
Miljörådet är en samverkan mellan Älvskolan, Råek och Gunnarsbyns församling/Svenska Kyrkan. Rådet anordnar varje år en miljövecka med öppet hus på återvinningen samt olika föreläsningar, de ordnar även en Grön Marknad varje år, där enbart närproducerade, Krav-märkta eller Fairtrade märkta produkter säljs. De har även startat en ekologisk byaodling. Råne Älvdals Miljöråd är en förebild samt en inspiratör till arbetet för en hållbar framtid.

2017- Bodens Biodlarförening
Bodens Biodlarförening är en ideell förening vars syfte är att främja biodlingen och rekrytera nya biodlare. Bin är otroligt viktiga för vårt ekosystem och gynnar hela vårt samhälle. Genom sin verksamhet bidrar föreningen till en bättre hållbar miljö i Boden kommun.


Genvägen