Senast uppdaterad: 05/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avgifter för ansökan och tillsyn


Enligt alkohollagen 8 kap 10 § har kommunen rätt att ta ut avgifter för tillståndsprövningen och för den löpande tillsynen.

Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas och betalas in till kommunens bankgiro 600-7181, märk inbetalningen "serveringstillstånd"

Ansökningsavgift Avgift
Nytt stadigvarande/permanenta tillstånd 6 500 kr
Utvidgade tillstånd 3 500 kr
Utökade serveringstider 2 100 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten och provsmakning
Om ansökan avslås betalas tillsynsavgiften på 500 kr
tillbaka till sökande

Tillägg för tillfälligt tillstånd till allmänheten i mer än 4 dagar

3 500 kr
(varav 500 kr är tillsynsavgift)


1 000 kr/dag (dock max 6 500 kr)

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
Om ansökan avslås betalas tillsynsavgiften på 500 kr
tillbaka till sökande
800 kr
(varav 500 kr är tillsynsavgift)
Lokal vid catering 200 kr
Kunskapsprov 500 kr/tillfälle och person
Gemensamt serveringsutrymme 6 500 kr
Bolagsändring, prövning av delägare med betydande inflytande 2 500 kr
Tillfällig ändring i tillstånd 1 500 kr
 
Tillsynsavgift Avgift
Fast tillsyn/år 1 200 kr
Rörlig avgift beroende på omsättning av alkoholdrycker/år enl tabell nedan

Tillsynsavgiften baseras på restaurangens omsättning av mat, alkoholdrycker och lättdrycker som tillståndshavaren årligen ska redovisas i restaurangrapporten. Avgiften faktureras under våren året efter aktuell period.

Uppgifterna avser redovisningsperioden 1 januari- 31 december och blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter. Restaurangrapporten registreras på följande länk Folkhälsomyndighetens hemsida��ppnas i nytt f��nster eller skickas in till kommunen.

Rörlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker 

Omsättning av alkoholdrycker (kr) Avgift
0 - 50 000 1 000 kr
50 001 - 100 000 2 000 kr
100 001 - 250 000 3 000 kr
250 001 - 500 000 4 000 kr
500 001- 750 000 5 000 kr
750 001 - 1 000 000 5 000 kr
1 000 001- 1 500 000 6 000 kr
1 500 001- 2 000 000  7 000 kr
2 000 001- 3 000 000 10 000 kr
3 000 001- 4 000 000 12 000 kr
4 000 001- 5 000 000 14 000 kr
5 000 001- 6 000 000 16 000 kr
6 000 001- 7 000 000 18 000 kr
7 000 001- 8 000 000 18 000 kr
8 000 001- 20 000 kr

Genvägen