Senast uppdaterad: 04/10/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tillgänglighetspolicy 2013-2017


Arbetet med tillgänglighet i Bodens kommun har sin utgångspunkt i den huma­nistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.

Syftet med policyn är att utifrån lokala och nationella mål samt FN:s ”Konve­ntion om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning” skapa en gemensam syn på tillgänglighet i Bodens kommun och tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga kommunala verksamheter. Varje nämnd och styrelse har ett eget helhetsansvar – tillgänglighetsfrågorna berör kommunens alla områden.

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, § 5

Läs hela tillgänglighetspolicyn här  Öppnas i nytt fönster

 


Genvägen