Senast uppdaterad: 05/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Riktlinjer för serveringstillstånd


Bodens kommun har sedan 1996 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett komplement till bestämmelserna i Alkohollagen. Dessa riktlinjer har omarbetats och antagits av fullmäktige våren 2012. Läs riktlinjer för alkoholtillstånd här ��ppnas i nytt f��nster

Enligt alkohollagen är kommunen tillståndsmyndighet för prövning av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker. Lagen ger kommunen rätt att vid tillståndsprövning, som ett särskilt kriterium, beakta om ett tillstånd kan befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter.


Genvägen