Senast uppdaterad: 03/03/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bodens salutstation


Vid en salutstation ska det finnas minst fyra kanoner av samma kaliber. Saluten avges med 21 skott (ordinarie) eller med 42 skott (särskild högtidssalut) eller sorgesalut.

Salutdagar

Salutdagar är Sveriges nationaldag, statschefens och dennes gemåls födelsedagar och namnsdagar samt tronföljarens födelsedag. Salut ska också avges vid födelser inom kungliga huset, vid statschefens död, vid en ny statschefs tillträde samt vid andra tillfällen som överbefälhavaren bestämmer.

Bodens salutstation

Vid salutgivning i Boden används fyra kanoner m/02-33 med 7,5 cm kaliber. Officiellt blev Bodens fästning salutstation 2 juni 1931. Nuvarande salutplats är Kvarnängen vid Bodträsket. Ansvarig för saluten är kommendanten i Boden. Det skjutande batteriet bemannas av Artilleriregementet, A9.

Salut betyder hälsa

Salut kommer ursprungligen av latinets "salus" vilket betyder hälsa och har även idag innebörden hälsning, särskilt en militär sådan. Salut med kanoner avges vid vissa statsceremonier samt på fastställda salutdagar från vissa salutstationer. Seden började på 1600-talet, då fartyg sköt med sina kanoner för att visa att man hade fredlig avsikt när man närmade sig en hamn. Detta har sedan blivit en hedersbevisning.

Bodens salutstation

Sveriges salutstationer

  • Bodens fästning
  • Norra Brännan utanför Härnösand
  • Oscar Fredriksborgs fort
  • Kastellholmen i Stockholm
  • Skeppsholmen i Stockholm
  • Fårösund  
  • Kungshall på Stumholmen i Karlskrona
  • Kungsholmen vid Karlskronas inlopp

Allmänna salutdagar är

 28 januari HM Konungens namnsdag 
 30 april HM Konungens födelsedag
 6 juni Nationaldagen
 14 juli HKH Kronprinsessans födelsedag
 8 augusti HM Drottningens namnsdag
 23 december    HM Drottningens födelsedag


Tid för saluten är vardagar kl 12.00 samt sön- och helgdag kl 13.00.

Läs mer i förordning (1996:931)om salut. som finns på Rättsnätet

Vinterbild över salutstationen

För att se saluten den 23.12 2005 H M Drottningens födelsedag klicka här.

Till sidans topp.


Genvägen