Senast uppdaterad: 12/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Affischering på gågatan


Vill du ha ut information om ett kommande evenemang i våra kurer på gågatan? 

Bodens kommun har för närvarande två informationskurer där föreningar kan annonsera om kommande händelser eller evenemang. Här nedan kan du läsa om vad som gäller för respektive kur samt hur du går tillväga för att synliggöra evenemangsinformation i någon av kurerna.


Kuren
Ett inglasat skåp där affischer med evenemangsinformation kan sättas upp för visning mot gågatan.

Storlek på affischer ska vara antingen A4 eller A3 och ska lämnas in för uppsättning i god tid och minst 1 vecka innan evenemangsdatum. Besök föreningsservice på Centralskolan, Kungsgatan 41 för att lämna in affischer för uppsättning.


Digitala kuren
Den digitala skärmen på medborgarplatsen visar information i ett digitalt format för visning mot gågatan och torget. Informationen kommer "rullande" med innebörden att varje bild/affisch visas i cirka tio sekunder för att sedan byta till nästa bild/affisch. Efter att samtliga bilder rullat förbi så upprepas proceduren.

För annonsering i den digitala kuren så måste affischen ha god bildkvalité, vara av storleken 1080x1920 pixlar (alternativt i storleken A3 eller A4) och sparas i formatet jpg/jpeg eller pdf. Affischen skickas till nina.uusitalo@boden.se senast 1½ vecka innan evenemangsdatum för att säkerställa att affischen hinner godkännas för publicering. 


Vid frågor om annonsering i kurerna, kontakta Nina Uusitalo på nina.uusitalo@boden.se eller ring 0921-62490.

 


Genvägen